Τα παιδιά στην κατασκήνωση:

  • Εξερευνούν και έρχονται σε επαφή με τη φύση, κάτι που δυστυχώς στην εποχή μας δεν επιτυγχάνεται στα όρια της πόλης. Γνωρίζουν μέρη που ενδεχομένως να μην επισκέπτονταν άλλη στιγμή.  Αποκτούν αυτονομία, αφού καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες
και ευθύνες, αλλά και να πάρουν αποφάσεις. Μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, π.χ. τι να φορέσουν, να στρώνουν το κρεβάτι
τους, να ακολουθούν κανόνες υγιεινής, κ.λπ.
  • Κοινωνικοποιούνται εντασσόμενα στο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο της κατασκήνωσης, μαθαίνουν να προσαρμόζονται σε καταστάσεις,
να συμβιώνουν και να σέβονται τους άλλους, να ακολουθούν κοινούς κανόνες, αλλά και να συμμετέχουν και να συνεργάζονται σε δραστηριότητες.
  • Ακολουθούν ένα οργανωμένο πρόγραμμα, που τα βοηθά να αποκτήσουν γενικότερα οργανωτικές ικανότητες και να διαμορφώνουν σωστά την καθημερινότητά τους.
  • Συμμετέχουν σε δραστηριότητες, κάνουν αθλοπαιδιές, αποκτούν ενδιαφέροντα που κλίνουν στην προσωπικότητά τους.
  • Μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με τους συνομηλίκους τους και κάνουν νέες φιλίες που μπορούν να διατηρήσουν και εκτός της κατασκηνωτικής περιόδου.

Τέλος, καλό είναι το παιδί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την απόφαση και να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του, οι επιθυμίες του, οι κλίσεις του αλλά και να έχει παρέα μαζί του.

Σαμαράς Γιάννης Δάσκαλος – Χημικός Απόφοιτος του ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»
Απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος και υποψήφιος Διδάκτορας (Phd) του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας