Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τον ιστότοπο www.yuppi.gr, λειτουργεί η Κατασκηνωτική Εκπαιδευτική Α.Ε. σε συνεργασία με την Social Mind, που βρίσκεται στη διεύθυνση  Μοναστηρίου 90, 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310551107. Υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι οι εξής: Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, εταιρεία  που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση  Στρατηγού Γενναδίου 70 και με υποκατάστημα στη διεύθυνση Πρασακακη 12, 54622 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Διεύθυνση αλληλογραφίας: Πρασακάκη 12), και η εταιρεία Social Mind.

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν δίνετε δεδομένα μέσα από τον ισότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο email info@yuppi.gr

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον Ισότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με τον Ιστότοπο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:

  • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου,Ασφαλιστικός Φορέας κλπ
  • σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, δίνετε στοιχεία για τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού σας, προς ενημέρωση του γιατρού (και των νοσηλευτών) της κατασκήνωσης, ώστε να μπορεί η κατασκήνωση να υποστηρίξει τις σχετικές ανάγκες του παιδιού. Οι πληροφορίες αυτές φυλάσσονται στο ιατρείο και σε ειδικά αρχεία, ώστε να εξασφαλιστεί το απόρρητο αυτών των δεδομένων.
  • ενιοτε, μέσα στα πλαίσια των αθλητικών η πολιτιστικών δραστηριοτήτων των παιδιών, παίρνουμε ομαδικές φωτογραφίες τις οποίες δημοσιεύουμε στα social media η σε έντυπα αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με τη κατασκήνωση.

 

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο:

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, δεν συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Επικοινωνίες μέσω email η μέσω τηλεφώνου:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την εγγραφή του παιδιού σας στην κατασκήνωση, για  να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως πληροφορίες σχετικά με τις κατασκηνώσεις και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικες μας υπηρεσίες.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για υπηρεσίες και πληροφορίες αποκλειστικά για τις κατασκηνώσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας ή εγγραφής του παιδιού σας σε κατασκήνωση μας.

Τα δεδομένα σας (η του παιδιού σας) παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας μας μόνο για τον απόλυτα αναγκαίο χρόνο και μόνο με στόχο τη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην κατασκήνωση μας. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία που τηρούν τους αναγκαίους κανονισμούς ασφάλειας. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται πριν την αρχή της επόμενης κατασκηνωτικής χρονιάς. Σε περίπτωση που ο νόμος ορίζει τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται μόνο μέσα στα πλαίσια του νόμου και τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@yuppi.gr  Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας. Θα λάβετε το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες  απάντηση σχετικά με το πρόβλημα σας.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς  υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαίσια της κατασκήνωσης. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας μας, έχουν υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επικαιροποιήσουμε την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον Ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.

Ερωτήσεις και υποδείξεις:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@yuppi.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.