Καινοτόμες Δράσεις

Η ομάδα που δημιούργησε την ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εμπνευσμένη από τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, από την πρώτη στιγμή έθεσε σα στόχο τη δημιουργία ενός κατασκηνωτικού κέντρου που θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες των παιδιών. Εκπόνησε και οργάνωσε ένα πρόγραμμα που σκοπό είχε την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Ξεπέρασε με την πρόταση αυτή τις μέχρι το 1990 αντιλήψεις ότι οι κατασκηνώσεις είναι «πάρκινγκ» παιδιών, ή μόνο αθλητικές και έδωσε μία άλλη διάσταση στο χώρο. Εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, εισήγαγε στην απασχόληση των παιδιών, ταυτόχρονα με τις αθλητικές δραστηριότητες και τη χαρά της θάλασσας, το περιβάλλον και τον πολιτισμό συνδυάζοντας ιδανικά τις διακοπές με την πολιτιστική, οικολογική και δημιουργική εκπαίδευση των παιδιών. Στη συνέχεια η τομή αυτή διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα γιατί και άλλες κατασκηνωτικές μονάδες ακολούθησαν το παράδειγμα αυτό αποδεικνύοντας την πρωτοτυπία των νέων ιδεών της ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με τον καλύτερο τρόπο. Η ομάδα όμως δεν έμεινε στάσιμη. Οι καινοτομίες διαδέχονται η μία την άλλη.