Στην κατασκήνωση το παιδί:

 • αυτοεξυπηρετείται
  αποφασίζει για τα αθλήματα και τις δραστηριότητες στις οποίες θα
  συμμετάσχει
  διαχειρίζεται τα ρούχα του και τα χρήματά του
  κάνει φιλίες και κοινωνικοποιείται σε ένα νέο περιβάλλον όπου βρίσκεται ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ.
 • Μέσα από το πρόγραμμα αθλείται, ψυχαγωγείται, συμμετέχει, εκφράζεται αλλά επίσης, ζει μέσα στη φύση την οποία τα παιδιά της πόλης στερούνται ολοκληρωτικά.

  Σαμαράς Γιάννης Δάσκαλος – Χημικός Απόφοιτος του ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΕΙΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»
  Απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος και υποψήφιος Διδάκτορας (Phd) του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας