Σκοπός της κατασκήνωσης για ΑμΕΑ είναι η δημιουργία των βέλτιστων προϋποθέσεων ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτου ηλικίας και πάθησης…

Στόχοι του ειδικού κατασκηνωτικού προγράμματος είναι:

  • Να βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν ότι είναι πιο χρήσιμοι προς τα παιδιά τους, όταν τα ωθούν σε συμμετοχικές δράσεις που οδηγούν στον απογαλακτισμό τους από τους ίδιους και την οικογένειά τους, στον μακρύ δρόμο της αυτονομίας τους,
  • Να ξεκουραστούν οι ίδιοι, αισθανόμενοι ασφάλεια και σιγουριά στον κατασκηνωτικό χώρο και στα στελέχη που αναλαμβάνουν τα παιδιά τους,
  • Να απομυθοποιήσουν τους φόβους τους, δίνοντάς τα την δυνατότητα να γνωρίσουν και να γνωρισθούν, να ψυχαγωγηθούν, να κινητοποιηθούν και να προσαρμοσθούν σε διαφορετικές από την οικογένειά τους συνθήκες, ώστε να αισθανθούν ότι μπορούν να ενταχθούν σε νέα περιβάλλοντα.

Κατασκήνωση & ΑμΕΑ, η καλύτερη εμπειρία!

Ο παραθερισμός σε κατασκηνώσεις για ΑΜΕΑ αποτελεί μια πολύ ωραία, διασκεδαστική εμπειρία αλλά ταυτόχρονα και εποικοδομητική για τον κατασκηνωτή.

Χρόνια σε κατασκηνώσεις με ΑμΕΑ ως συνοδός, πληθώρα σκέψεων και αναμνήσεων έρχονται στο νου μου, χαμόγελα, γέλια, τραγούδια, χορούς…

Οι κατασκηνώσεις αυτές εκτός από το ψυχαγωγικό κομμάτι προσφέρουν στους κατασκηνωτές επίσης την ανεξαρτητοποίησή τους από τους γονείς και την κοινωνικοποίησή τους, αφού τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους υπόλοιπους κατασκηνωτές και να αναπτύξουν φιλίες. Οι φιλίες αυτές γίνονται τόσο δυνατές που μπορούν να κρατήσουν και μετά το τέλος της κατασκήνωσης.

Φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι προσφοράς των κατασκηνώσεων για ΑμΕΑ είναι το σπουδαίο στήριγμα για τους γονείς, οι οποίοι με τόσο κόπο προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Αυτές οι μέρες για έναν γονέα σίγουρα είναι μέρες όπου θα ξεκουραστεί, θα γεμίσει της «μπαταρίες» του για να συνεχίσει με την ίδια αγάπη την προσφορά του στο παιδί.

ΑμΕΑ στην κατασκήνωση όλοι είναι ίσοι

Όλοι το ίδιο θα διασκεδάσουν και ας είναι με τον δικό τους τρόπο…

Σα πρώτη μου εμπειρία πριν 5 χρόνια ως συνοδός στη Υuppi Camp ένα σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασία των στελεχών με τους συνοδούς και η αλληλοστήριξη μεταξύ τους έτσι ώστε ο κατασκηνωτής να κάνει της διακοπές του ποιοτικά και εποικοδομητικά σε ένα περιβάλλον όπου ο γονέας θα μπορεί να κάνει και αυτός της δικές του διακοπές ξέγνοιαστος.

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα & ΑμΕΑ

Αναγνωρίζοντας, ότι τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά, είναι αναμφισβήτητο ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, ελεύθερου χρόνου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Τα παιδιά με αναπηρία λοιπόν μπορούν και δικαιούνται να έχουν συμμετοχή.

Τους δίνεται με αυτό τον τρόπο η ευκαιρία να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους, το δημιουργικό και διανοητικό δυναμικό τους μέσα από μία σειρά ψυχοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του κατασκηνωτικού προγράμματος.

Επιπλέον η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τους παρέχει δυνατότητες ένταξης, κοινωνικοποίησης και ενεργή ανάμιξη στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω των προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Κοινωνικοποίησης σαφέστατα επιτυγχάνεται, η ομαλή ένταξη και η αποδοχή τους, η ψυχαγωγία, η αυτονομία και η αυτοεξυπηρέτησή τους, η αυτοεκτίμηση και η ισοτιμία.

Μέσα από τις δομημένες ψυχοπαιδαγωγικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες αποκτούν παράλληλα και κοινωνικές, γνωστικές αλλά και ψυχοκινητικές δεξιότητες.

Αυτονομία στα παιδιά

Από την άλλη πλευρά οι γονείς αποφορτίζονται για εκείνο το χρονικό διάστημα από την φροντίδα των παιδιών και βρίσκουν χρόνο να αφιερώσουν και οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Εκτός αυτού δίνουν τη δυνατότητα αυτονομίας στα παιδιά τους, με την έννοια να δοκιμάσουν και να διαχειριστούν τις ήδη κεκτημένες γνώσεις και δεξιότητες τους…

Σε ένα προστατευμένο μεν πλαίσιο, αλλά πέρα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, βοηθώντας τους έτσι να αλληλεπιδράσουν αλλά και να μάθουν τρόπους προστασίας του ίδιου τους του εαυτού, σε καταστάσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις όπου τα παιδιά με αναπηρία δείξανε αποτελεσματική πρόοδο σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, ανεξαρτησίας και διαχείρισης αυτοπροστασίας, συμμετέχοντας σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τέλος τόσο τα παιδιά με αναπηρίες όσο και οι κοινότητες στις οποίες ζουν, θα επωφεληθούν εάν εστιάσουν σε αυτό που τα παιδιά μπορούν να επιτύχουν και όχι σε αυτό που δεν μπορούν να κάνουν. Όταν βλέπεις την αναπηρία πριν από το παιδί, δεν είναι μόνο λάθος για το παιδί, αλλά στερεί την κοινωνία από όλα όσα το παιδί έχει να προσφέρει.