Ασφαλιστικά Ταμεία 2018

 

Όσοι γονείς καλύπτονται από το ασφαλιστικό τους ταμείο θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης στο ταμείο τους.

Ασφαλιστικά ταμεία που καλύπτουν τη δαπάνη της κατασκήνωσης:

1. ΔΕΗ, Εργαζόμενοι στην ΔΕΗ
2. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Εργαζόμενοι σε ΜΜΕ
3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, Δικαστικοί Επιμελητές
4. ΕΚΟ, Εργαζόμενοι Στην ΕΚΟ ΕΛΠΕ, Εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια
5. ΕΥΑΘ, Εργαζόμενοι στην Ύδρευση & Αποχέτευση Θεσσαλονίκης
6. Διοικητικοί Υπάλληλοι , Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό στο ΙΚΑ & ΕΟΠΠΥ
7. ΝΟΜΙΚΩΝ, Δικηγόροι
8. Ο.Α.Ε.Δ, Εργαζόμενοι στον Ο.Α.Ε.Δ
9. ΟΑΣΘ, Εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ
10. Ο.Λ.Θ, Εργαζόμενοι στο λιμάνι

11. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, Ναυτικοί Εμπορικού Ναυτικού
12. ΤΑΠΕΜ, Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ΕΛΒΟ, ELLASCAN, METKA, ELVIESK, κ.α.
13. Τ.Α.Σ. Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων
14. ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) για ασφαλισμένους & εργαζόμενους                      15. ΟΓΑ για ασφαλισμένους αγρότες
16. Τ.Σ.Α.Υ , Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι
17. ΤΑΝΠΥ, Ιδιοκτήτες Τουριστικών Πρακτορείων
18. ΤΑΞΥ, Εργαζόμενοι και υπάλληλοι Ξενοδοχείων
19. ΤΑΠ-ΟΤΕ, Εργαζόμενοι στον ΟΣΕ, ΟΤΕ & ΕΛΤΑ
20. ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Εργαζόμενοι σε όλες τις τράπεζες εκτός της Εθνικής και της Τράπεζας της Ελλάδος
21. ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
22. ΤΥΔΚΥ, Εργαζόμενοι στους Δήμους και Κοινότητες